Nieuws

Green Cross Nederland wil ‘academisch vliegen’ reduceren

De Stichting Green Cross Nederland gaat samen met de studentenorganisatie AGREEn van de Radboud Universiteit onderzoeken wat het optimale digitale platform is om online conferenties te organiseren. Doel van het onderzoek is het vliegen voor het bezoeken van conferenties te verminderen. Inspiratie voor het starten van dit project kwam onder andere van de Klimaatbrief Universiteiten.

Zie https://www.gcnl.nl/project/sustainable-online-conferencing/

Green Cross Nederland is de Nederlandse tak van Green Cross International, dat in 1990 werd opgericht door Michail Gorbatsjov, voormalig president van de Sovjet Unie, om oplossingen te zoeken voor milieuproblemen die nationale grenzen overstijgen.

Universiteiten steunen de klimaatbrief!

Vandaag heeft de Vereniging van Universiteiten in een persbericht laten weten dat alle 14 Nederlandse universiteiten de klimaatbrief steunen die op deze site is gepubliceerd. De leden van de initiatiefgroep zijn natuurlijk erg blij met dit resultaat, en we nemen aan dat de ruim 1300 andere ondertekenaars dat ook zijn! Van Colleges van Bestuur mag verwacht worden dat zij nu het gevraagde en door hen onderschreven ambitieuze klimaatbeleid in gang zetten, maar zij kunnen dat natuurlijk niet alleen. Medewerking van faculteiten, vakgroepen, individuele wetenschappers en andere werknemers is zeker nodig, en wij hopen dat het ondertekenen van de brief ook de intentie van de ondertekenaars weerspiegelt om hun bijdrage hieraan te leveren.

Voor deze site betekent deze steun dat ondertekening nog mogelijk blijft tot eind maart. De site blijft daarna nog in de lucht.

De links hieronder verwijzen naar de persberichten van de verschillende universiteiten over hun steun aan de klimaatbrief:

Het gesprek naar aanleiding van de klimaatbrief komt op gang:

  • Een artikel in het Erasmus Magazine
  • Een blogpost van Shirley Nieuwland op de site van de EUR
  • Een blog van Casper Albers in de UKrant van de RUG en een artikel op ScienceGuide.nl (niet gerelateerd aan de brief)
  • Een artikel in VOX van de RU (al van vóór de brief)

En de discussie vindt niet alleen in Nederland plaats:

  • Een artikel in Horizons, een Zwitsers magazine
  • Een artikel in The Hill (Washington DC)
  • Een discussie op de site van de American Geophysical Union

Teken de Klimaatbrief!

Vanaf maandag 4 februari kunnen medewerkers van universiteiten de Klimaatbrief aan hun universiteiten ondertekenen. De brief is een initiatief van zo’n 20 wetenschappers, en roept de universiteiten, faculteiten én medewerkers zelf op tot een ambitieus klimaatbeleid. De initiatiefgroep erkent volmondig dat veel universiteiten al werken aan maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, en hoopt dat de brief voor die maatregelen een steuntje in de rug is. Tegelijkertijd is er bijvoorbeeld rond vliegen nog veel te winnen. Zo heeft de Universiteit Gent een lijst van steden opgesteld waarnaar standaard niet meer per vliegtuig wordt gereisd, omdat trein en bus goede alternatieven zijn. En ook groepen academici zelf zijn bezig gebruik van vliegtuigen te beperken, zie bijvoorbeeld hier en hier.

De hoop van de initiatiefgroep is dat veel wetenschappers de brief willen ondertekenen, en dat de brief tot gesprekken, initiatieven en afspraken zal leiden in alle geledingen van onze universiteiten.