Initiatieven

Op deze pagina zullen concrete initiatieven en maatregelen van universiteiten worden vermeld die worden genomen in vervolg op de Klimaatbrief.